Destinasjon Sunnfjord

Sunnfjord ligg sentralt på vestlandet, midt i Sogn og Fjordane. Førde er kjend for Førdefestivalen. Jølster er Nikolai Astrup sitt rike, og hjarta av fosseheimen finn du i Gaular. Naustdal byr på laksefiske og kunstbygda Vevring...

Besøk Sunnfjord

Næringsutvikling og gründerhjelp

Sunnfjord Næringsutvikling er nærings- og reiselivsapparatet til kommunane Førde, Naustdal, Gaular og Jølster i samarbeid med næringslivet i regionen. Vi arbeider aktivt mot kommunane og næringsliv for å legge til rette for nyetableringar.

Etabler deg i Sunnfjord